Från det ena till det andra

Tre tips för en lyckad övergång från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt.

För företag som förändrat till aktivitetsbaserat arbetssätt har chefens roll visat sig vara en nyckel till framgång. Här är tre tips på hur du som chef eller projektledare kan maximera möjligheten till ett lyckat förändringsprojekt.

 

Lägg tid på förstudien
Genom att analysera behov, varumärke och affärsutmaningar har du möjlighet att formulera en tydlig strategi för förändringen och projektets vision. I förstudien definieras omfattning, budget och tidplan. Förstudiearbetet är direkt avgörande för att resultatet ska bli lyckat och att ni i slutändan får den lösning som passar er bäst.

Få med alla chefer på tåget
Förankringen är central för ett lyckat förändringsprojekt. Utan en gemensam målbild riskerar arbetet att bli spretigt, ineffektivt och – i värsta fall – ta dig längre från det mål du försöker uppnå med förändringen. Var noga med att förklara vad projektet syftar till och på vilket sätt de som berörs kan vara delaktiga i förändringsarbetet.

Tänk på att säkerställa att ni har rätt tekniska lösningar
Få saker ger upphov till så mycket frustration som när teknik inte fungerar. Den är ju där för att hjälpa oss och inte tvärt om. Teknik fungerar som bäst när den är intuitiv och en integrerad del av verksamheten. Det finns många alternativ, så avsätt tid för att noga utvärdera vilken lösning som passar bäst för er.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss om du är nyfiken på hur vi stöder företag i förändring.