MER Arkitekter tecknar nytt avtal med Linköpings universitet.

MER Arkitekter har under de fyra senaste åren arbetat tillsammans med Linköpings universitet för att utveckla universitetets inomhusmiljöer. Nu får arkitektkontoret fortsatt förtroende och kommer tillsammans med universitetet att utveckla framtidens lär- och arbetsmiljöer i ytterligare fyra år.

Efter fyra år av lyckat samarbete tecknar nu Linköpings universitet nytt ramavtal med MER Arkitekter i och med en ny upphandling av inredningsarkitekttjänster.

– MER Arkitekter ingick ramavtal med Linköpings Universitet 2017 när Campus LiU-projektet var i full gång. Studenthuset hade precis börjat byggas och det fanns stora förväntningar i luften. Den energi vi möttes av smittade av sig och vi gick in i projektet med hög ambitionsnivå, berättar ansvarig inredningsarkitekt Petra Bergman på MER Arkitekter.

Linköpings universitet är med sina 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 32 000 studenter ett av Sveriges största lärosäten. Hösten 2019 invigdes Studenthuset som MER Arkitekter har inrett, utformat som en publik mötesplats för studenter, forskare, anställda och allmänheten. Ett knappt år senare vann Studenthuset utmärkelsen Årets bygge 2020 av Svensk Byggtjänst och Byggindustrin. Med hållbarhet och återbruk i fokus blev resultatet att 40 procent av all inredning i Studenthuset används i dess ursprungliga skick eller restaurerad för att passa in bättre i den nya miljön.

– Detta uppdrag är helt i linje med vår vision för MER Arkitekter. Lärmiljöer är viktiga och vi vill vara med att påverka i en positiv riktning. Dessutom är vi tacksamma över att fler och fler får upp ögonen för hur snygga och bra grejer man kan göra med återbrukad inredning, säger Niklas Larsén som är vd för MER Arkitekter.

Det nya avtalet sträcker sig fyra år framåt och kommer att omfatta många olika typer av projekt – även denna gång med ett stort fokus på hållbarhet. Ett nytt projekt som MER Arkitekter står inför är att vara med och utveckla ett nytt kontorshotell för universitetets anställda.