Studenthuset vinner Årets bygge 2020

Prestigefullt pris till Linköpings universitets nya mötesplats.

MER har sedan 2017 arbetat med Linköpings universitet och utveckling av universitetets inomhusmiljöer. Hösten 2019 invigdes Studenthuset som nu vinner den prestigefulla titeln Årets bygge.

– Det är fantastiskt roligt att ha varit delaktig i ett så fint projekt. Att projektet uppmärksammas och prisas bekräftar att vi lyckats i vår ambition att skapat miljöer där studenter, medarbetare och Linköpings universitetet som helhet får möjlighet att utvecklas säger Cecilia Bejdén, vd på MER.

Linköpings universitet är med 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 32 000 studenter ett av Sveriges största lärosäten. Studenthuset, som nu vinner titeln Årets bygge, är utformat som en publik mötesplats för studenter, forskare, anställda och allmänheten.

– Det har varit ett sant nöje att få arbeta tillsammans med Petra Bergman och teamet på MER. Lyhördhet i kombination med stor kunskap och kreativitet har präglat hela inredningskonceptet och resultatet överträffar allas våra förväntningar, säger Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt på Linköpings universitet.

Studenthuset inrymmer bland annat bibliotek, läsplatser, mötesrum och utbildningsmiljöer. Gränserna mellan husets olika funktioner har minimerats vilket optimerar förutsättningarna för interaktion och stärker universitetets funktion som samlingsplats för kunskaps- och idéutbyte. Byggnaden har ett tydligt hållbarhetsfokus och stor vikt har lagts vid att skapa flexibla miljöer som ska kunna anpassas efter framtida behov.

– Var gång jag visat huset för olika grupper så nämner man inredningen, hur fin den är och hur den verkligen lyfter och förstärker husets hela karaktär. Inte minst imponerad är vi alla av hur väl de återbrukade möblerna smälter in, säger Karolina Ganhammar.

Svensk Byggtjänst och Byggindustrin står bakom priset, som varje år nominerar 10 byggprojekt i Sverige som presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. En expertjury tar sedan vid och utser en segrare.