Var fjärde svensk saknar möjlighet till fokuserat arbete på jobbet

Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress har nyligen rapporterats av Försäkringskassan. I ljuset av detta presenterar Demoskop en färsk undersökning på uppdrag av MER Arkitekter, som kartlägger svenska kontorsarbetares behov och förväntningar av sin arbetsmiljö. Resultaten visar att var fjärde svensk upplever en brist på utrymme för fokuserat arbete på arbetsplatsen, en utmaning särskilt framträdande i storstäder och bland unga.

 

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, enligt Försäkringskassans årliga lägesrapport om psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. Rapporten understryker att det främst är arbetsmiljöbrister som orsakar stressrelaterad sjukfrånvaro, med kvinnor som rapporterar en betydligt högre sjukfrånvaro än män. Trots en ökande medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse visar MER Arkitekters årliga undersökning att det finns stora brister på många svenska arbetsplatser där 25 procent av de tillfrågade upplever att de saknar möjlighet till fokuserat arbete på sin arbetsplats.

– Att skapa en arbetsmiljö där anställda kan fokusera är inte bara en fråga om produktivitet, utan det är också en viktig folkhälsofråga. Konsekvensen av att inte ha tillgång till en miljö för att fokusera blir att många människor upplever att de måste ta sig bort från sin arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete, vilket är anmärkningsvärt. Eller för att tala klarspråk – helt galet, säger Niklas Larsén, vd på MER Arkitekter.

Generationsskillnader – Unga och kvinnor mest missnöjda

Bland yngre i arbetslivet – de under 35 år – anser nästan en tredjedel, 31 procent att deras arbetsplats har brist på utrymmen för att kunna arbeta fokuserat. Unga kvinnor framstår vara extra påverkade, där fler än var tredje tillfrågad. 34 procent är missnöjda med möjligheten till fokuserat arbete. Det är en siffra som står i tydlig kontrast till kvinnor över 51 år – där endast 22 procent uttrycker ett missnöje över det. Överlag uttrycker 37 procent av unga kvinnor missnöje med sin arbetsmiljö, jämfört med endast 20 procent bland äldre kvinnor.

– Vi vet att arbetsplatsens utformning påverkar medarbetarnas förmåga att fokusera. Att unga kvinnor i högre grad än andra rapporterar brist på utrymme för koncentrerat arbete kan vara relaterat till att många i denna grupp överlag är högutbildade, innehar yrkesroller som kräver koncentration och även rapporterar hög stress i allmänhet. Som svar kan det finnas ett behov att se över kontorens utformning för att främja arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet, säger Hugo Westerlund, professor och stf. föreståndare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Geografiska skillnader – Storstäder vs landsbygd

Undersökningen lyfter även tydliga geografiska skillnader i upplevelsen av arbetsmiljön. I Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö upplever 33 procent att deras arbetsplats har brist på utrymmen för fokuserat arbete, jämfört med 23 procent i övriga landet. Människor i storstadsområdena uttrycker överlag ett större missnöje med sin arbetsplats än i övriga landet.

– Det vi ser i undersökningen är att kontorsarbetande i storstäder generellt verkar ha större förväntningar på sin arbetsplats. Men den stora skillnaden handlar faktiskt om hur pass väl man kan fokusera och det måste man tillåtas att göra oavsett var man arbetar. Det är högst troligt kopplat till att lokalytor är dyrare i storstäder, men det här handlar inte om att man nödvändigtvis vill ha ett eget rum. Det kommer faktiskt mycket längre ned på listan. Det finns andra lösningar för att kunna optimera en mindre yta så att den fungerar bra både för gemensamt arbeta tillsammans med andra, och för eget arbete när man behöver fokusera. Och det här efterfrågas verkligen, avslutar Venke Osnes, vd på MER Arkitekter.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på 1119 webbintervjuer med personer mellan 18 och 65 år som arbetar på kontor och är riksrepresentativ. Undersökningen har genomförts av Demoskop på uppdrag av MER Arkitekter mellan den 28 juni och 14 juli 2023.

 

Frågor

Vad är du mest missnöjd med på kontoret? (Flervalsfråga)

Nationellt
1. Brist på utrymmen för tyst och fokuserat arbete (25%)
2. Otillfredsställande arbetsmiljö (t.ex. dålig luftkvalitet, otillräcklig belysning) (23%)
3. För få rum (18%)
4. Brist på tillgång till bekvämligheter som ett gym, avkopplingsområden (14%)
5. Hur lokalerna ser ut/anonymt/opersonligt (11%)

Upp till 35 år
1. Brist på utrymmen för tyst och fokuserat arbete (31%)
2. Otillfredsställande arbetsmiljö (t.ex. dålig luftkvalitet, otillräcklig belysning) (31%)
3. Brist på tillgång till bekvämligheter som ett gym, avkopplingsområden etc. (23%)
4. För få rum (20%)
5. Hur lokalerna ser ut/anonymt/opersonligt (15%)

Mellan 36 och 50 år
1. Brist på utrymmen för tyst och fokuserat arbete (25%)
2. Otillfredsställande arbetsmiljö (t.ex. dålig luftkvalitet, otillräcklig belysning) (23%)
3. För få rum (20%)
4. Brist på tillgång till bekvämligheter som ett gym, avkopplingsområden etc. (13%)
5. Hur lokalerna ser ut/anonymt/opersonligt (12%)

51 år eller äldre
1. Brist på utrymmen för tyst och fokuserat arbete (21%)
2. För få rum (17%)
3. Otillfredsställande arbetsmiljö (t.ex. dålig luftkvalitet, otillräcklig belysning) (16%)
4. Hur lokalerna ser ut/anonymt/opersonligt (8%)
5. Brist på tillgång till bekvämligheter som ett gym, avkopplingsområden etc. (8%)