Vi rekryterar projektledare!

MER Arkitekter erbjuder hela kedjan av kompetenser som kan behövas vid förändrings- eller utvecklingsprojekt. Utmaningarna kan ligga på det arkitektoniska planet eller ha att göra med förvaltning, underhåll och utveckling av fastigheter. Det kan också handla om övergång till nytt arbetssätt, inköp, implementering av koncept och att hantera logistik i samband med nyetableringar, flytt eller ombyggnationer.

Vårt tjänsteutbud omfattar analys/strategi/utveckling, projektledning, arkitektur, VR, visualisering, förändringsledning, inköp av inredning och flyttsamordning – allt under ett och samma tak. På det sättet blir beslutsvägarna snabba och informationskanalerna okomplicerade.

Vi söker nu två nya kollegor.

Junior projektledare för inredningsprojekt/marknadskoordinator

Vi söker en ny kollega som kommer att få en delad roll som junior projektledare i våra kundprojekt kombinerat med en roll som intern marknadskoordinator. Du kommer att jobba bland annat med följande arbetsuppgifter:

 • Inköp av varor samt leveransplanering
 • Inventering och hantering av återbruk och upcycling av befintlig inredning
 • Samordning och projektledning av flytt
 • Projektkoordinering
 • Uppdatering av hemsida i WordPress
 • Skapa content i både text och bild för hemsida och sociala medier
 • Samordna arbetet med vår PR-byrå

Vi söker dig som har ett par års relevant arbetslivserfarenhet och en akademisk examen i bagaget.

Senior projektledare för inredningsprojekt

På MER Arkitekter arbetar projektledarna med en stor variation av arbetsuppgifter. Vi är vana vid att jobba nära och personligt med våra kunder. Ibland ihop med uppdragsgivarens egen projektledare. Andra gånger tar vi hela ansvaret för projektets genomförande och går in som projektledare hos kunden.

Några av de oftast återkommande arbetsuppgifterna är:

 • Samordning av komplexa projekt.
 • Dokumentation, t.ex. protokoll och minnesanteckningar
 • Identifiera beslutspunkter, ta fram beslutsunderlag, se till att beslut fattas och sedan kommuniceras.
 • Ansvara för upprättande och uppföljning av budget och tidplan.
 • Skapa arbetsklimat som stödjer samverkan och ger projektdeltagarna goda förutsättningar att utföra sitt arbete.
 • Kommunicera internt och externt inom ramen för det aktuella projektet och därmed hålla beställare, projektdeltagare och övriga intressenter informerade om projektstatus.
 • Samordning och projektledning av flytt
 • Inventering och hantering av återbruk och upcycling av befintlig inredning

Inköp av varor samt leveransplanering

Vi söker dig som har minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet och en akademisk examen i bagaget. Erfarenhet av att driva internationella projekt och kommersiell fastighetsutveckling är meriterande.

Välkommen med din ansökan till jobba@mer.se snarast möjligt, dock senast 28 november.