Visualisering

Att föreställa sig hur slutresultatet ser ut i verkligheten kan vara svårt utifrån en CAD-ritning. För att underlätta kommunikationen och för att skapa en gemensam vision kan MER ta fram avancerade 3D-visualiseringar.

Visualisering är ett av våra mest effektiva verktyg  och ytterligare en av våra kompetenser som är en del i ditt projekt. Med hjälp av visualisering kan vi effektivt påvisa hur arkitektoniska element förhåller sig till varandra vilket bidrar till att effektivisera beslutsprocessen.