Brighter

Home away from home

Projektbeskrivning

Brighter är ett sverigebaserat health-tech företag som arbetar med att förenkla tillvaron för de som lider av kroniska sjukdomar. Företaget är inne i en stark tillväxtfas och behöver en flexibel kontorslösning där antalet medarbetare snabbt kan öka.

I tech-täta Kistaområdet har Brighter genom konceptet ”Home away from home” fått ett identitetsskapande kontor som fungerar som nav för företagets internationella verksamhet. Miljön är utformad som en mötes- och arbetsplats för både medarbetare och samarbetspartners och är uppdelad i olika zoner som i funktion och utformning kompletterar varandra och tillsammans bildar en helhetsupplevelse.

Den interna delen har höga krav på sekretess och består av en variation av olika typ av arbetsplatser – traditionella arbetsplatser, fokusplatser, lounger och platser för återhämtning. Den externa delen kompletterar den övriga kontorsytan och består vid sidan av arbetsplatser även av lounger, konferensrum, event space och ett brand corner där Brighters produkter och verksamhet visas upp.

De olika delarna av kontoret knyts ihop av en strategiskt placerad lounge och skapar tillsammans ett hem för Brighters verksamhet med möjlighet för evenemang, seminarier, möten och arbete.

All belysning i lokalen är anpassningsbar och stödjer behoven av flexibilitet och kan varieras för att skapa olika typer av stämning under dygnets olika timmar. Tillsammans med arkitekturen skapas en miljö som speglar Brighters grundvärderingar – bright, safe, friendly och smart och som lägger grunden för företagets fortsatta utveckling.

Fakta
  • Uppdrag: Utveckla ett identitetsskapande och flexibelt kontorskoncept som fungerar som nav för både den svenska och internationella verksamheten.
  • Tjänster: Arkitektur, inköp
  • Antal medarbetare: 70
  • Adress: Borgarfjordsgatan 18, Kista
  • Fotograf: Amanda Moritz
Kontakt
MER /

Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se