Folkhälsomyndigheten

För folkets hälsa

Projektbeskrivning

MERs uppdrag inleddes med behovs- och lokalanalys, strategi för återbruk av befintlig inredning, programarbete samt justeringar av föreslagen planlösning för att göra så lite åverkan som möjligt på befintliga lokaler. Något som gynnar både miljön och budgeten. Större delen av inredningen har återbrukats och nya möbler har valts ut med omsorg i dialog med referensgruppen. Kontoret är skyddsobjekt och stort arbete har lagts på säkerhet, inpassering och reception.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med kontor i Solna och Östersund. De ville skapa förutsättningar för nya sätt att arbeta tillsammans, oberoende av ort, enhet eller avdelning. De ville också se över utvecklingen av enkla och flexibla tekniklösningar i behovsanpassade lokaler i ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Med utgångspunkt i förstudien har MER utformat en modern och aktivitetsbaserad kontorsmiljö som bidrar till att Folkhälsomyndigheten når sina verksamhetsmål.

Fakta
  • Uppdrag: Nytt aktivitetsbaserat kontor för 375 personer i befintliga lokaler med minsta möjliga åverkan på planlösning och med stort fokus på tillgänglighet.
  • Tjänster: Analys, Förändringsledning, Arkitektur
  • Antal kvm: 6 700
  • Adress: Karolinska Institutet, Nobels väg 18, Solna
Kontakt
MER Arkitekter

Söder Mälarstrand 41, 118 25 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se