Fonuskoncernen

Avslappnande professionalism.

Projektbeskrivning

Fonuskoncernen är genom sina varumärken Fonus, Familjens Jurist och Juristbyrån marknadsledande inom begravning och familjejuridik. När det gemensamma huvudkontoret skulle samlokaliseras i Kvarteret Fatburen på Södermalm i Stockholm var det centralt att de olika företagens identitet skulle få möjlighet att utvecklas var för sig, samtidigt som koncernen som helhet skulle få en gemensam knutpunkt.

Fonuskoncernens verksamhet i Sverige och Norge finns idag representerad genom 340 lokalkontor (inkl. ombud samt franchiseverksamheterna Juristbyrån och Fondkistan). Med det nya huvudkontoret som utgångspunkt får koncernens ca 900 medarbetare en ny samlingsplats.

Plats för samling

Som gemensam samlingsplats för koncernens medarbetare i Sverige och Norge ska kontoret vara funktionellt, identitetsskapande och fungera som kulturbärare. Kontoret symboliserar även den omtanke som koncernen jobbar med varje dag samt skapa en effektivitet i dialogen mellan medarbetare.

Avslappnande professionalism

Det samlade konceptet går som en röd tråd genom lokalen som delades upp i tre sektioner där varje del är avgörande för helheten. Lokalen och inredningen förstärker intrycket av en varm och välkomnande känsla som kombinerar en ledig och avslappnande stil med professionalism.

Plats för tillväxt

Genom väldisponerad yta och gemensamma och varierande samlingsplatser har de olika verksamhetsområdena dessutom fått utrymme att växa både var för sig och tillsammans.

Fakta
  • Uppdrag: Skapa en koncerngemensam samlingsplats för Fonuskoncernens olika verksamhetsområden
  • Tjänster: Analys, arkitektur, inköp, projektledning
  • Medarbetare: 50
  • Adress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se