GT30

Café. Konferens. Cowork space.

Projektbeskrivning

Fastigheten GT30 på Grevturegatan 30, som fått sitt namn efter adressen, är tidigare byggd och anpassad som bankkontor. I samband med att fastighetens tekniska installationer behövde bytas ut passade fastighetsägaren AFA även på att göra en mer genomgripande genomgång. Tillsammans med en projektgrupp bestående av specialister från olika områden fick MER uppdraget att omprofilera fastigheten och ge den en ny kontemporär identitet.

Lokalerna genomsyrar genuin 60-talsarkitektur och blandningen mellan marmor, teak och mässing är ett tecken på att man vid skapandet inte sparade på varken materialval eller byggkvalité.

MER som under projektet arbetat som konceptarkitekter fick uppdraget att tillsammans med reklambyrån Kampai omprofilera fastigheten och ge den en ny kontemporär identitet och med det göra den mer attraktiv. 60-talets formspråk bevarades och inspirationen för konceptet hämtades från den hyllade amerikanska TV-serien Mad Men. Förutom kontor innefattar fastigheten även restaurang, konferensdel, café och en cowork space.

MER hjälper fastighetsägare och förvaltare att utveckla attraktiva och kostnadseffektiva kontorslokaler, med hög beläggning och långsiktiga kontrakt som målsättning. Resultaten är påtagliga då MER skapar förståelse mellan hyresgäst och förvaltare/fastighetsägare. MER omsätter sin gedigna erfarenhet av olika verksamheters behov till konkreta idéförslag till presumtiva hyresgäster. Syftet är att tydliggöra kopplingen mellan kundens affärsmässiga utmaningar och val av kontor. Men även förkorta ledtiderna i projekt genom förståelse av helhet och förändringsstöd samt att skapa nöjda kunder och en långsiktig relation.

Fakta
  • Uppdrag: Utveckla en attraktiv och kostnadseffektiv kontorsfastighet
  • Tjänster: Fastighetsutveckling, Konceptarkitektur
  • Adress: Grevturegatan 30, Stockholm
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se