Randviken, Mercurius 14

Dåtid. Nutid. Framtid.

Projektbeskrivning

Utmed långsidan av Stora Torget i centrala Karlstad ligger Fastigheten Mercurius 14. Byggnaden, som uppfördes i början av 1900-talet, har byggts till i omgångar och omfattar idag sex våningar. Idag uppgår fastigheten till drygt 6500m2 och nyttjas som kontor och banklokal.

På uppdrag av Randviken har MER tillsammans med systerföretaget ETTELVA Arkitekter tagit fram förslag på hur fastigheten ska kunna utvecklas samtidigt som byggnadens ursprungliga karaktär bevaras. Förslaget innebär att byggnaden får en ny glasfasad och de översta våningsplanen utökas. Dessa är sammanlänkade med en interntrappa för att optimera tillgänglighet och internkommunikation mellan våningarna.

Våningsplanen är i förslaget indragna från långsidan för att få in dagsljus och för att inte störa intilliggande bostadshus. Det översta våningsplanet har fått fönster åt väst, så att verksamheten har dagsljus från alla väderstreck.

Fakta
  • Tjänster: Analys, strategi, utveckling, arkitektur, visualisering
  • Adress: Tingvallagatan 11, Karlstad
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se