Humlegården

Cirkulär lokalanpassning.

Projektbeskrivning

Tillsammans med vårt systerföretag ETTELVA utför vi en cirkulär lokalanpassning för en av Humlegårdens kontorslokaler. Lokalanpassningen är en del i Humlegårdens forskningsprojekt Circularity metrics in business KPI:s (CIRinK 2) som syftar till att utveckla cirkulära indikatorer och testa dem i verkligheten på cirkulära affärsmodeller och produkter.

Tillsammans med ETTELVA och i nära samråd med Humlegården och Circularista har vi tagit fram ett förslag på lokalanpassning och designkoncept. Enkla grepp för att skapa anpassningsbarhet av lokalens planlösning och utseende har eftersträvats, utan att anpassningen i framtiden ska resultera i resurskrävande ombyggnationer eller förlust av material. En viktig inriktning i konceptet har varit att integrera återbrukat material med lokalens nya planlösning och färgsättning, men även att skapa en neutral bas som kan kompletteras med färg och detaljer i valda delar. Detta för att utforma en lokal som tillåter hyresgästernas egna identiteter att synas och förändras samtidigt som behovet av personifiering minskar.

Humlegården genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom CIRinK2 finns möjlighet att vetenskapligt utvärdera och analysera hur man genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process.

 

Fakta
  • Tjänster: Arkitektur
  • Samarbetspartner: ETTELVA
  • Bild: Inspirationscollage med bilder från MER, MESURA, Okko, Tarkett, White
Kontakt
MER /

Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se