KNOWIT

Ett nordiskt powerhouse

Projektbeskrivning

Hos det växande och ständigt utvecklande  IT-bolaget Knowit möter hållbarhet teknik i kontorets utformning med 3D-printade möbler i återbrukad bioplast, biologiskt nedbrytbara akustikpaneler och digitala ”tavlor” med speciellt framtagen digital konst.

Huvudfokus i alla delar av projektet var hållbarhet och återbruk. Vi arbetade med återbruk i alla skalor; planlösning, ytskikt, byggdelar, fast inredning, lös inredning och i materialval.

Med kontor i 6 länder, ca 4000 anställda och fem affärsområden var visionen med det nya huvudkontoret att skapa ett nordiskt powerhouse för digitala lösningar med en hållbar påverkan. Det nya kontoret skulle rymma ca 1000 anställda, inresande från andra regionalkontor, fem olika affärsområden med egna identiteter och behov samt flexibilitet inför framtida expansioner.

” Vi valde MER arkitekter efter att noga ha undersökt vad marknaden hade att erbjuda. Valet grundades i en kombination av deras kostnadseffektiva och kreativa arbetsprocess och de kompetenser och referenser de presenterade.
Bertil Nordlund, vice president at
Knowit Insight

Fakta
  • Uppdrag: Skapa en hållbar och flexibel arbetsplats som fungerar för en verksamhet som är i ständig utveckling, med över 1000 Stockholmsbaserade medarbetare i olika verksamheter
  • Tjänster : Arkitektur, Inköp, Visualisering
  • Antal kvm: 4 200
  • Adress: Sveavägen 20, Stockholm
  • Fotograf: Emil Fagander
Kontakt
MER Arkitekter

Söder Mälarstrand 41, 118 25 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se