Kv Gångaren

Spectra

Projektbeskrivning

Kvarteret Gångaren ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm. Kvarteret består av fyra kontorsfastigheter som omfattar totalt 50 000 m2. Tillsammans med AFA Fastigheter och ETTELVA Arkitekter utvecklar MER konceptet Spectra – ett attraktivt och hållbart fastighetskoncept som ligger till grund för kvarterets utveckling och modernisering av invändiga miljöer. Spectra är ett flexibelt koncept som säkerställer ytoptimering, vilket höjer värdet av fastigheten på både kort och lång sikt. Konceptet ligger även till grund för hyresgästanpassning för de verksamheter som inryms i fastigheten.

I och med projektet omdisponeras och tillgänglighetsanpassas kontorsplanen samtidigt som nya kommunikationsmöjligheter skapas mellan de olika huskropparna. Därmed skapas möjligheter för en ny typ av nyttjande.

Tack vare vår långa erfarenhet av att arbeta med både hyresgäster och fastighetsägare har vi möjlighet att utforma ytor som tillåter hyresgästens egen identitet att synas samtidigt som förvaltning och underhåll förenklas.

Fakta
  • Tjänster: Analys, strategi, utveckling, arkitektur
  • Adress: Lindhagensgatan 90-98, Linhagensterassen 1
Kontakt
KONTAKT

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se