Nexus

X som i knutpunkt.

Projektbeskrivning

Nexus flyttade från tre olika lokaler i Mälarviken till Hus 03 vid Telefonplan. Företaget genomgår en expansiv fas och behövde större lokaler samtidigt som flytten till de nya kontoret syftade till att svetsa samman de olika divisionerna inom företaget.

Hus 03 är Ericssons gamla kontor vid Telefonplan och Nexus förfogar över lokaler i tre plan. Den översta våningen, Ericssons gamla representationsvåning med originaldetaljer från 30-talet, är K-märkt och fungerar som mötesplats. Både internt med lunchrum, stormötesrum, uteplats, dusch och bastu samt med externa mötesrum för kundmöten och showroom för produktvisningar.

På plan 1 sköts produktionen och plan 2 är kontorsplanet med ca 100 arbetsplatser. Nexus flyttar från cellkontor och storrum till en öppen planlösning indelad i olika säkerhetsklasser.

Plan 2 har tre externa mötesrum och flertalet interna mötesrum och telefonrum samlade kring en kärna som löper genom hela planet. Denna kärna är den som binder ihop de olika våningarna. Tanken är att ta ned känslan av byggnadens historia från våning 5 till de andra planen samt att ta upp det som är Nexus från plan 1 och 2 i plan 5.

Konceptet bygger även på Nexus grafiska profil och logotyp. X-et i Nexus representerar knutpunkten mellan de olika verksamheterna inom företaget. Expertisen och erfarenheten. Här möts både bankledning och byggnadsarbetare som hämtar ut sina ID-06-kort.

Nexus jobbar SCRUM-baserat. Det innebär att de behöver en flexibel lösning för arbetsplatser när teamen ändrar storlek och sammansättning. Därför utvecklades idén om den rullbara mötesplatsen.

Fakta
  • Uppdrag: Inredningskoncept och flytt
  • Tjänster: Arkitektur, projektledning, inköp, flytt
  • Medarbetare: 100
  • Adress: Telefonvägen 26, Stockholm
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se