RFSU

Lust, kunskap och engagemang

Projektbeskrivning

Att arbeta för RFSU är inte vilket jobb som helst, medarbetarna jobbar där av en anledning; tron på RFSU:s värderingar och viljan att förändra och förbättra – visionen där alla är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi tog med oss energin från denna passion in i vårt inredningsuppdrag och arbetade med stort personligt engagemang och oerhörd omsorg för att RFSU:s lokaler skulle genomsyras av samma engagemang och kärlek som RFSU:s arbete gör. Lokalerna skulle spegla RFSU:s kärnvärden: Lust, kunskap och engagemang.

Detta resulterade i en väl genomarbetad estetik med stort fokus på detaljer och roliga lösningar. Lokalerna skulle vara tillgängliga och snälla mot ögat, men allt annat än tråkiga. Hela 93% av möblerna är återbrukade och har en historia vilket också bidragit till den varierade och inkluderande miljön.

I RFSU:s nya lokaler samlas äntligen hela verksamheten; förbundskansli, klinik och lokalgrupp vilket innebär fantastiska möjligheter till synergieffekter, men även komplexa logistiska utmaningar för lokalutformningen. Den nya L-formade lokalen möjliggör en bra uppdelning med kontor i ena benet och klinik i det andra. I mitten möts dessa funktioner i en stor härlig lounge för lunch, fika, stormöten och avkoppling. Klinik och kontor har olika behov och olika krav men det måste finnas en röd tråd i estetik såväl som funktion.

Fakta
  • Uppdrag: Nytt kontor för RFSU:s förbundskansli samt RFSU:s klinik med patientmottagning för barnmorskor, läkare och terapiverksamhet
  • Tjänster: Arkitektur, Inköp, Flytt, Visualisering
  • Antal kvm: 1 650
  • Adress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm
  • Fotograf: Emil Fagander
Kontakt
MER Arkitekter

Söder Mälarstrand 41, 118 25 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se