Sinch

Kreativitet, samarbete och glädje

Projektbeskrivning

Med över 30 kontor över hela världen är svenska Sinch en av världens ledande aktörer inom molnbaserad kommunikation. Sedan företaget grundades 2008 har verksamheten vuxit snabbt och Sinch är idag en global koncern. Med det nya designkonceptet som utgångspunkt tar Sinch nästa steg i utvecklingen av sig själva. Och av framtidens kommunikation.

I takt med att det Stockholmsbaserade företaget expanderar ökar också behovet av en kulturbärande och enhetlig utformning av de olika kontoren. Med utgångspunkt i en företagskultur som värdesätter varje enskild medarbetare har en tydlig och skalbar designmanual för Sinch lokalkontor tagits fram. Utformningen ger energi och miljön skapar en plattform för fortsatt utveckling.

Kreativitet, samarbete och glädje är Sinch kännetecken och som navet i verksamheten fungerar de olika kontoren som hubbar där medarbetare har möjlighet att utveckla både sig själva och företaget. Huvudkontoret i Stockholm är först ut med det nya designkonceptet som nu även implementerats fullt ut i Atalanta med London och övriga lokalkontor näst på tur.

Fakta
  • Uppdrag:
  • Tjänster: Arkitektur, projektledning, inköp, flytt, visualisering
  • Adress: Lindhagensgatan 74, Stockholm
  • Fotograf: Amanda Moritz
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se