Skandia Fastigheter

När ett fastighetsbolag utvecklar sitt eget kontor.

Projektbeskrivning

Skandia Fastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder, samhällsfastigheter, köpcentrum och kontor. När det var dags att utveckla och modernisera det egna huvudkontoret på Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm vann MER efter en arkitekttävling uppdraget att skapa en kontorsmiljö som både speglar Skandia Fastigheters identitet och samtidigt bidrar till att utveckla företagets verksamhet.

Kontorsombyggnaden hade två primära syften – att säkerställa att ytorna utnyttjas på ett optimalt sätt och att skapa en miljö som speglar och stärker Skandia Fastigheters identitet. Organisationen är uppdelad i fyra verksamhetsområden och ambitionen var att skapa en miljö där dessa kunde samexistera. Efter ombyggnationen har Skandia Fastigheter fått möjlighet att minska kontorets totala yta och därmed sina kostnader. Genom en mer effektiv aktivitetsstyrd arbetsmiljö med fler gemensamma samlingsplatser har de olika verksamhetsområdena dessutom fått utrymme att växa både var för sig och tillsammans, som ett Skandia Fastigheter.

Redan vid det första mötet ska det nya kontoret spegla Skandia Fastigheters identitet. Receptionsdiskens form leder besökaren in i lokalerna och den integrerade utställningsytan i glas gör det möjligt att lyfta fram aktuella projekt. Bakom det specialritade rastret, som utgör receptionens fond, skymtas ett backoffice. Transparens har varit ett av projektets ledord.

På Skandia Fastigheter är arbetet delvis aktivitetsbaserat. Med fokusplatser och möjlighet till spontana möten säkerställs att arbetsmiljön är anpassad för olika typer av arbeten.

En tydlig identitet är centralt för det moderna företaget. Den nya receptionsdisken och det bakomliggande rastret, tapeten i kontorslandskapet samt soffan och soffborden i lobbyn är designade av MER specifikt för Skandia Fastigheter.

Fakta
  • Uppdrag: Inredningskoncept och projektledning
  • Tjänster: Arkitektur, förvaringsanalys, verksamhetsutveckling, flyttsamordning och inköp
  • Medarbetare: 100
  • Adress: Jakobsbergsgatan 22, Stockholm
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se