Westander

Do. Refine. Repeat.

Projektbeskrivning

Westander är en pr-byrå som hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Med det högt satta målet att vara pr-branschens bästa arbetsgivare utvecklar företaget kontinuerligt den egna arbetsplatsen – både vad det gäller utformning och arbetssätt.
MER fick i uppdrag att stödja Westander i samband med övergången från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt.

 

Här är tre tips på hur du genomför ett lyckat förändringsprojekt.

 

Förstudien
Genom att analysera behov, varumärke och affärsutmaningar har du möjlighet att formulera en tydlig strategi för förändringen och projektets vision. I förstudien definieras omfattning, budget och tidplan. Förstudiearbetet är direkt avgörande för att resultatet ska bli lyckat och att ni i slutändan får den lösning som passar er bäst.

Förankringen
Förankringen är central för ett lyckat förändringsprojekt. Utan en gemensam målbild riskerar arbetet att bli spretigt, ineffektivt och – i värsta fall – ta dig längre från det mål du försöker uppnå med förändringen. Var noga med att förklara vad projektet syftar till och på vilket sätt de som berörs kan vara delaktiga i förändringsarbetet.

Tekniken
Få saker ger upphov till så mycket frustration som när teknik inte fungerar. Den är ju där för att hjälpa oss och inte tvärt om. Teknik fungerar som bäst när den är intuitiv och en integrerad del av verksamheten. Det finns många alternativ, så avsätt tid för att noga utvärdera vilken lösning som passar bäst för er.

Fakta
  • Uppdrag: Anpassa Westanders lokaler till aktivitetsbaserat arbetssätt och stödja organisationen under förändringsresan.
  • Tjänster: Arkitektur, Change Management, inköp
  • Adress: Stadsgården 10
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se