Studenthuset nomineras till Årets bygge

Studenthuset nominerat i prestigefull tävling

MER har under sedan 2017 arbetat med Linköpings universitet och utveckling av universitetets inomhusmiljöer. Hösten 2019 invigdes det nya studenthuset, som nu har chans att vinna den prestigefulla titeln Årets bygge.

Linköpings universitet är med 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 32 000 studenter ett av Sveriges största lärosäten. Universitetet har fyra campusområden: Campus Valla, Campus US, Campus Norrköping och Campus Lidingö. Sedan 2017 är MER ramavtalsupphandlade för att utveckla Universitetets invändiga och publika miljöer.

Studenthuset, som nu har chans att vinna titeln Årets bygge, är utformat som en publik mötesplats för studenter, forskare, anställda och allmänheten. Huset inrymmer bland annat bibliotek, läsplatser, mötesrum och utbildningsmiljöer. Gränserna mellan husets olika funktioner har minimerats vilket optimerar förutsättningarna för interaktion och stärker universitetets funktion som samlingsplats för kunskaps- och idéutbyte.

Svensk Byggtjänst och Byggindustrin står bakom priset, som varje år nominerar 10 byggprojekt i Sverige som presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. En expertjury tar sedan vid och utser en segrare. Vinnaren av Årets Bygge 2020 kommer att presenteras på byggindustrin.se den 31 mars kl 12.00.

 

Byggherre:  Akademiska Hus AB
Byggentreprenör: PEAB Sverige AB
Husarkitekt: White
Inredningsarkitekt: MER

 

Läs mer om projektet här.