Microsoft nomineras till Svenska Ljuspriset

Microsofts nya huvudkontor tävlar om prestigefullt pris.

MER har sedan 2018 arbetat med Microsoft och utveckling av företagets inomhusmiljöer. I slutet av 2019 invigdes det nya stockholmskontoret, som nu har chans att vinna det prestigefulla Svenska Ljuspriset.

Microsofts kontor är en öppen mötesplats där hela 75% av ytan är öppen för besökare. Genom konceptet At home in Stockholm har en inkluderande miljö tagit form där människan och mötet står i centrum. De skandinaviska årstiderna har inspirerat till en naturlig föränderlighet genom lokalerna där fokus är en varierad och hälsosam upplevelse både vad gäller funktion, ljussättning, färg- och materialval. All inredning, återbrukad såväl som ny, är omsorgsfullt vald för att skapa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö.

Ljussättnngen av kontoret, som nu har chans att vinna Svenska Ljuspriset, har utformats i nära samarbete med ljusdesigner från Paloma Design Studios för att skapa en flexibel, energigivande och inbjudande miljö med utgångspunkt i människan. Projektet uppmärksammas bland annat för det fina samspelet mellan ljus och material som med enkla medel ger en effektfull kontrastrik upplevelse och som framgångsrikt påvisar ljuset roll som stämningsskapare.

Svenska Ljuspriset har lång historia och arrangeras för 28:e året i rad. Bakom priset står de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Juryn, med representanter från belysningsbranschen, bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och bedömer projekt utifrån tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter och driftsekonomi.

 

Läs mer om Microsofts nya kontor här.