Abstracta Showroom

Sustainability first. At last.

Projektbeskrivning

Cirkuläritet och delningsekonomi är inte längre buzzwords utan en del av lösningen. På uppdrag av akustikföretaget Abstracta har MER utvecklat en miljö där hållbarhet är en given utgångspunkt och varje komponent i showroom och retailyta går att återbruka.

Konceptet låter Abstractas produkter och deras funktion spela huvudrollen. Genom att visa kopplingen mellan material, tillverkning och användning belyser miljön Abstractas identitet och vad som gör företaget unikt.

Konceptet är en fysisk förlängning av den virtuella utställningen Abstracta VR Exhibition Space. Genom att den digitala och fysiska miljön utvecklats parallellt och som komplement till varandra kan Abstracta dra full nytta av digitalisering samtidigt som kontakten med kunderna fördjupas.

Fakta
  • Uppdrag: Utveckla retailyta / showroom med minimal miljöpåverkan.
  • Tjänster: Arkitektur
  • Fotograf: Mårten Ryner
Kontakt
MER /

Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se