Augur

Staden i staden.

Projektbeskrivning

Staden och samhället är reflektioner av varandra. För Augur, som arbetar med att analysera människors vardag och samhällsutvecklingen, var staden därför en given utgångspunkt. Staden blev också grunden i konceptet.

Projektet

Augurs vindslokaler i centrala Stockholm bestod tidigare av enskilda kontorsrum. Med inspiration hämtad ur en levande stadsmiljö öppnades lokalen upp. Det nya kontoret är uppbyggt kring torget, skolan, rådhusplatsen, parken, zoologiska trädgården, slöjdsalen och biblioteket.

Flexibilitet

Kontoret är aktivitetsbaserat och utformningen gör det möjligt att välja arbetsplats efter arbetsuppgift.

Kreativitet

Analysverkstaden med skärmatta och pinboard fungerar som arbetsyta, mötesrum och plats för djupintervjuer.

Ut och in

Det fantastiska läget i city med utsikt över takåsarna utnyttjas optimalt. Den specialritade trappan skapar koppling mellan kontoret och takterrassen.

Mötesplats

Personlig förvaring med personlighet. Lekfullheten med material och perspektiv speglar Augurs förmåga att hitta nya infallsvinklar.

Variation

Med mer genomtänkt användning av lokalen frigörs yta för varierande typ av arbetsplatser.

Fakta
  • Uppdrag: Skapa en kreativ och verksamhetsstödjande analysverkstad åt Augur med aktivitetsbaserat arbetssätt.
  • Tjänster: Analys, Arkitektur, Inköp
  • Medarbetare: 30
  • Adress: Barnhusgatan 4, Stockholm
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se