#greenfriday2018

Vilka drivkrafter får de nordiska konsumenterna att göra hållbara val?

The Run Serengeti

MER och systerföretaget ETTELVAs julgåva 2017 gick till Aktivisfonden. Nu åker vår kollega Johan Roos till Tanzania för att springa 15 mil på savannen. Hur hänger det ihop?